Her er de regler og love, som er vedtaget og er gældende. Klik på teksten i navigationsruden ovenover.

Vedtægter
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling i foreningen den 20. juni 1970 og med ændringer vedtaget
den 28. juni 1976 i §14
den 6. august 1983 i § 9
den 16. juli 2005 i § 3, § 6 og § 13

Deklaration
Deklarationen er tinglyst som servitutstiftende på ejendommen matr. 16-e, 16-ce, cf, cg, ch, ci,
ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk,
dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds Kirke Stillinge by og sogn. Med hensyn til hæftelser og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Beplantningsvejledning
Vejledningen har til formål ar sikre vores områdets egenart og herlighedsværdi gennem beskrivelse af de regler, vi i fællesskab har skabt og lært at værdsætte omkring beplantning og hegn.