Velkommen til Grundejerforeningen Blomstervænget, som ligger ved Storebælts kyst, nærmere betegnet Stillinge Strand, på Vestsjælland, 10 km. fra Slagelse.

 

 

På disse sider vil foreningen give så mange relevante oplysninger og informationer som muligt til brug for foreningens medlemmer og andre, som måtte benytte sig af vores dejlige område. 

Foreningens formål er, ifølge vedtægterne, at varetage sine medlemmers fælles grundejerinteresser og at administrere deres fælles anliggender. Foreningen skal i det hele varetage vedligeholdelse af fællesarealer, herunder veje og påse overholdelse af servitutbestemmelser, beplantningsvejledning og andet.

Henvendelser vedrørende hjemmesiden bedes rettet til:  webmaster@blomstervænget.dk

Respekter hastighedsbegrænsningen på Blomstervængets veje
.20 km skilt