Redningsnummer - Rescuenumber


Når der sker drukne- eller andre ulykker ved de danske kyster, er det vigtigt, at alarmering af redningsberedskabet sker så sikkert og hurtigt som muligt. En hurtig redningsindsats er afhængig af, at alarmcentralen og beredskabet har mulighed for entydigt at fastslå stedet for ulykken.

Redningsnummer består af et grønt skilt med et unikt nummer, der skal oplyses, når du ringer 1-1-2. Ved en nødsituation, kan redningsmandskab dermed nå hurtigere frem.

Vi har fået et nummer P938, som står på adressen Krokusvej 30, 4200 Slagelse.

Ved den offentlige strand står P936 på adressen Stillinge Strandvej 25, 4200 Slagelse.

På Rådet for større badesikkerheds hjemmeside - http://www.redningsnummer.dk/ - er det muligt at finde redningsnumre for de danske strande.

På TrygFondens hjemmeside, Respekt for vand - http://www.respektforvand.dk kan du læse om de forskellige skilte og andre informationer om blandt andet baderåd og sikkerhed.


In the event of a drowning accident or another type of accident along the Danish coasts, it is important to alert emergency services as safely and as quickly as possible by calling 1-1-2.

The Rescuenumber is a green sign with a unique number. The number must be given when calling 1-1-2.

We have got the number P938, located at the address Krokusvej 30, 4200 Slagelse.

At the public beach is P936, located at the address Stillinge Strandvej 25, 4200 Slagelse.