Blomstervænget er omfattet strandbeskyttelseslinjen og naturbeskyttelsesloven. Kort over arealerne kan ses herunder. Der kan læses mere på Naturstyrelsens hjemmeside, som der er link til.

Strandbeskyttelseslinjen.
Selve forstranden er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Myndighed er Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.
Strandbeskyttelseslinjen er
en beskyttelseszone langs danske strande, der skal sikre bevarelsen af de åbne kyster. Strandbeskyttelseslinjen ligger som hovedregel 300 m fra kysten. I sommerhusområder er den 100 m. Beskyttelseszonen er dog mindre på en række kyststrækninger, hvor der er bebyggelse. Læs mere på Kystdirektoratets hjemmeside.
Til toppen af siden


Til toppen af siden

Naturbeskyttelsesloven
En del af vores område er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Det er naturbeskyttelseslovens § 3, der refereres til. Myndighed er Slagelse Kommune, Center for Teknik og Miljø.
Lovens formål er, at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside
.
Til toppen af siden

Til toppen af siden