Kontingent 2020 - 2021

Kontingent gældende fra 1. april 2020 til 31. marts 2021 er 400,00 kr. pr. parcel.

Kontingent vedtages på generalforsamlingen og er gældende fra 1. april året efter til 31. marts.

Regnskabsåret går ligeledes fra 1.april til 31. marts.

Kontingent betales til kassereren eller indbetales til foreningens konto inden udgangen af juni måned. Ved indbetaling til foreningens konto oplyses navn og sommerhusadresse.


Foreningens konto:

Danske Bank, Slagelse

Reg. nr.: 35 11

Kontonr.: 35 11 09 35 70

 

Kontingentet for 2020-2021 er vedtaget på generalforsamlingen den 30. juni 2019 og gælder fra 1. april 2020 til 31. marts 2021. Kontingentet er 400,00 kr.

Mangler du at betale kontingent for tidligere år, er her de tidligere kontingentsatser:
2010/11: 300,00 kr.
2011/12: 300,00 kr.
2012/13: 400,00 kr.
2013/14: 400,00 kr.
2014/15: 400,00 kr.
2015/16: 400,00 kr.
2016/17: 400,00 kr.
2017/18: 400,00 kr.
2018/19: 400,00 kr.
2019/20: 400.00 kr.
2020/21: 400,00 kr.