Kontingent 2018 - 2019

Kontingent gældende fra 1. april 2018 til 31. marts 2019 er 400,00 kr. pr. parcel.

Kontingent vedtages på generalforsamlingen og er gældende fra 1. april året efter til 31. marts.

Regnskabsåret går ligeledes fra 1.april til 31. marts.

Kontingent betales til kassereren eller indbetales til foreningens konto inden udgangen af juni måned. Ved indbetaling til foreningens konto oplyses navn og sommerhusadresse.


Foreningens konto:

Danske Bank, Slagelse

Reg. nr.: 35 11

Kontonr.: 35 11 09 35 70

 

Kontingentet for 2019-2020 er vedtaget på generalforsamlingen den 30. juni 2018 og gælder fra 1. april 2019 til 31. marts 2020. Kontingentet er 400,00 kr.

Mangler du at betale kontingent for tidligere år, er her de tidligere kontingentsatser:
2010/11: 300,00 kr.
2011/12: 300,00 kr.
2012/13: 400,00 kr.
2013/14: 400,00 kr.
2014/15: 400,00 kr.
2015/16: 400,00 kr.
2016/17: 400,00 kr.
2017/18: 400,00 kr.
2018/19: 400,00 kr.