Kontingent 2021 - 2022

Kontingent gældende fra 1. april 2021 til 31. marts 2022 er 400,00 kr. pr. parcel.

Kontingent vedtages på generalforsamlingen og er gældende fra 1. april året efter til 31. marts.

Regnskabsåret går ligeledes fra 1.april til 31. marts.

Kontingent betales til kassereren eller indbetales til foreningens konto inden udgangen af juni måned. Ved indbetaling til foreningens konto oplyses navn og sommerhusadresse.


Foreningens konto:

Danske Bank, Slagelse

Reg. nr.: 35 11

Kontonr.: 35 11 09 35 70

 

Kontingentet for 2021-2022 er vedtaget på generalforsamlingen den 28. juni 2020 og gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2022. Kontingentet er 400,00 kr.

Mangler du at betale kontingent for tidligere år, er her de tidligere kontingentsatser:
2010/11: 300,00 kr.
2011/12: 300,00 kr.
2012/13: 400,00 kr.
2013/14: 400,00 kr.
2014/15: 400,00 kr.
2015/16: 400,00 kr.
2016/17: 400,00 kr.
2017/18: 400,00 kr.
2018/19: 400,00 kr.
2019/20: 400.00 kr.
2020/21: 400,00 kr
2021/22: 400,00 kr.
2022/23: 600,00 kr