Kloakering - Sewage

Slagelse Kommune opdaterer løbende sin side om spildevand etc. Her er der links til andre relevante sider.
Slagelse updates on a regular basis its page on sewage etc.
In the upper right hand corner of the page you can select the lanuguage of your choice.
 
https://www.slagelse.dk/politik/planer-og-regulativer/miljoe/planer-og-regulativer-for-spildevand

SK Forsyning har en side, der kort beskriver projektet:
 
http://www.skforsyning.dk/page995.aspx?recordid995=450&q=stillingestrand

Pris for tilslutning af spildevand pr. 1. januar 2017 ifølge SK-Forsynings hjemmeside er 36.836,25 kr. inklusive moms.

Informationer, der er sendt ud omkring kloakering:
Information concerning the sewage project:
Mail af 19. oktober 2016
Mail af 8. marts 2017
Referat vejsyn den 17. marts 2017
English version of inspection March 17 2017
Billeder/pictures fra den 17. marts 2017