Historie

Området, vi bor i, blev, før grundejerforeningens stiftelse, kaldt Gyvelvænget eller Pastor Daels grund.

Krokusvej hed Gyvelvej, Tulipanvej hed Jasminvej og Blomstervej hed ikke noget, da husene her var en del af de andre to veje. De nye navne gav anledning til protester, da man ikke mente, de nye vejnavne havde meget med et sommerhusområde at gøre. Kommunesammenlægningen gjorde, at vejnavnene blev ændret, så der var ikke noget at gøre.

Grundene blev udstykket til ca. 10 kr. pr. kvadratmeter i 1968. Derfor er vores oprindelige deklaration fra 30. januar 1968.

Før udstykningen lejede man af Pastor Dael, som ejede hele området, det stykke sand, som huset lå på. Lejemålet var for 99 år. Pastor Dael boede i det nuværende Krokusvej 9. At man lejede, betød at alt udenfor ens hus var fællesareal, hvor man kunne færdes, lege, spille fodbold etc. Selv fra fjerde række havde man havkig, da der praktisk talt ingen bevoksning var bortset fra plantagen ind mod Kærmindevej. Denne udstykning var på dette tidspunkt en stor grund, som ejedes af kaffebrænder Poulsen fra Slagelse.

Udover at leje grundene ud havde Pastor Dael bygget en feriekoloni, som lå, hvor Krokusvej 22, 24, 26 og 28 nu ligger. Koloniens beboere var børn fra København, som kom på sommerophold. Hver sommer i 50'erne og 60'erne blev der afviklet en fodboldkamp mellem børnene fra Pastor Daels grund og børnene på feriekolonien. Der blev virkeligt trænet igennem op til kampdagen, og der var prestige i at være med på holdet. Dog ikke så meget hvis man tabte til feriekolonien.

I forbindelse med udstykningen blev portalen rejst, og der blev bl.a. indkøbt fyrretræer, gran, birk, gyvel, hybenroser, som de nye grundejere kunne plante på deres grunde, og det store fællesareal indskrænkedes til det, vi kender i dag. Ved hvert hjørne af fællesarealet blev der plantet havtorn, og der blev sat Skagensbænke op på forstranden, hvorfra man kunne sidde og nyde udsigt og solnedgange.

På et tidspunkt skrev en ukendt forfatter en sang til grundejerforeningen. Senere er det kommet frem, at det var Margit Nielsen, gift med Knud Nielsen, som boede på Tulipanvej 9, der havde forfattet den som en slags opsang og hyldest til foreningen. Den bliver hvert år afsunget i forbindelse med generalforsamling og andre af foreningens arrangementer. Den går på melodi af Niels W. Gade til B. S. Ingemanns På Sjølunds Fagre Sletter. Sangen kan hentes her.

Hvert 5. år afholder foreningen sommer/jubilæumsfest for foreningens medlemmer. Foreningen dækker størstedelen af omkostningerne og betaler for 2 deltagere pr. parcel. Øvrige må selv betale et symbolsk beløb for deltagelsen.

Til sommerfesten i 2005 skrev Mogens Pedersen en sang på baggrund af den polemik, som oplevedes angående træer, buske, beskæring med mere. Sangen kan hentes her.

Der kan læses mere historie i talen fra Sct. Hans 2009. klik på Sct. Hans taler i menuen i venstre side på forsiden.

Lidt fakta:

1968: Deklaration tinglyses den 30. januar 1968.
1970: Grundejerforeningen Blomstervænget dannes på den stiftende generalforsamling den 20. juni 1970.
2000 30 års jubilæumsfest.
2005:
Beplantningsvejledningen vedtages på generalforsamlingen og bliver en del af vedtægterne.
Sommerfest.
2008: Foreningens hjemmeside oprettes.
2010:
2015:
40 års jubilæumsfest. Læs formandens velkomst.
Sommerfest aflyst på grund af for få tilmeldinger.