Festtelt

Foreningen har et stort festtelt, som er en pavillon på 8 x 6 m.

Pavillon

Teltet kan lejes for 350 kr. ved henvendelse til Jens på Krokusvej 10.

Da foreningen ikke råder over stole og borde etc., er det noget, du selv må sørge for.